01 / 01
Vi underhåller paddelbanor

Padmax VX2 - produkten

Padmax är Ditt hjälpmedel för att säkerställa god banskötsel.

Vår produkt, Padmax, är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete. Verktygets komponenter är framtagna för att tillsammans uppnå optimalt resultat. Skaftlängd, ergonomisk utformning av handtag, fästpunkter, vikt, borstlängd, borskvalitet, dragvinklar, avstånd mellan borstrader, borststyvhet med mera är alla exempel på delar som måste samverka för ett ge ett gott resultat. Padmax har detaljerna.

Padmax är också verktyget som ger Dig möjligheten att erbjuda Dina kunder den bästa spelupplevelsen. Bollen biter i ett välskött underlag, inga ojämnheter dolda i mattan med risk för felaktiga bollstudsar, och ännu värre, skador på spelare. Dessutom optimeras fästet för skorna vid de snabba förflyttningarna. Padmax underlättar Ditt arbete för att uppnå många positiva effekter.

Padmax är också verktyget som säkerställer sandens viktiga grundfunktioner. Det handlar om att fixera konstgräset mot underlaget samt att ge korrekt stöd för konstgräsfibrerna. När mattan har felaktig nivå och/eller sanden är ojämnt fördelad riskeras mycket onödigt slitage på konstgräsfibrerna. Detta innebär en dramatisk försämring av livslängden på underlaget. Padmax hjälper Dig att lösa detta på ett tidseffektivt sätt och med positiva ekonomiska konsekvenser som resultat.

Våra underhållspaket

Padmax erbjuder branschledande spetskompetens inom service och underhåll av padelbanor. Med våra maskiner, verktyg, och arbetsmetoder, specialanpassade för ändamålet, levererar vi på högsta nivå.

Vårt mål med en genomgripande banbehandling är att banan utifrån förutsättningarna ska vara så nära nyskick som möjligt.

Våra lösningar är fullt ut baserade på de ledande konstgräsproducenternas skötselanvisningar. Dessa råd har varit ledstjärnor i vårt utvecklingsarbete.

Marknadsledande konstgräsproducenter rekommenderar följande:

-Borstning veckovis
-Städning/renhållning löpande
-Djupgående underhåll/uppluckring av underlaget 2-3 ggr/år av professionell underhållspartner
-Löpande kontroll av sandnivå/mängd och påfyllning vid behov

Padmax optimal – så här går det till

Med ett Padmax serviceavtal får Du 2 besök/år. Under avtalstiden får Du också tillgång till verktyget Padmax så att Du kan arbeta rationellt med underhållet mellan våra besök.

Vårt arbetssätt och vad vi gör kan Du läsa om i beskrivningarna som följer här.

Padmax Optimal

Borstning/sopning

Med vårt patentsökta hjälpmedel Padmax borstar vi banorna vid flera tillfällen i processen.

Borstning/sopning rekommenderas veckovis, och detta bör under mellanperioderna utföras av uppdragsgivaren. För detta ändamål tillhandahåller vi det rationella verktyget Padmax.

Städning och ompackning

Med en ackrediterad specialmaskin lyfter vi merparten av sanden. Sanden siktas och städas ren från damm och andra partiklar innan banan återfylls med den rengjorda sanden.

Veckovis städning av uppdragsgivaren rekommenderas.

Sandning

I den flesta fall finns ett behov av kompletterande sandning. Vi arbetar med rationella och robusta sandspridare som snabbt sprider ut större mängder sand med god fördelning.

Om Du vill kan vi beställa sand för leverans till Er adress, en enkel totallösning.

Löpande kontroll av sandmängd/nivå rekommenderas.

Prisexempel Padmax Optimal:
6 inomhusbanor 525:-/bana/månad

Padmax Optimal Plus

I erbjudandet ingår samtliga delar i Optimal samt med följande tillägg:

Komplett besiktning av glaspartier, nätpartier, metallstommar mm. Besiktningen görs utifrån ett besiktningsprotokoll med kommentarer och rekommendationer utifrån konstaterade avvikelser.

Besiktningsprotokollet lämnas som dokumentation.

Prisexempel Pamax Optimal Plus:
6 inomhusbanor 625:-/bana/månad

Före

Efter

Referenser

Om oss

Verksamheten i Padmax Group är byggd utifrån delägarnas djupgående kunskaper och långa erfarenhet i segmentet skötsel och underhåll. Marknaden har tydligt kvitterat att vi besitter branschledande spetskompetens inom vårt segment i padelvärlden.

Kunderbjudandet från Pamax är byggt utifrån våra viktiga ledord:

  1. Maximerad spelupplevelse
  2. Säkerställa god livslängd på konstgräset
  3. Metoder, teknik och erbjudande baserat på hållbarhet

Ledande kontgräsproducenter är klara och tydliga med att skötseln av konstgräset resulterar i våra ledord. Med vår arbetsmetodik och med de hjälpmedel vi använder kan Padmax Group ses som ett ackrediterat företag vad gäller service och underhåll av padelbanor. Detta är konfirmerat av branschledande tillverkare av konstgräs, och vi följer noga de skötselinstruktioner som rekommenderas.

Kontakta oss

Padmax.se
kundsupport@padmax.se / +46 70 - 027 41 74